• Image of Analysen - Norsk film 2016

(Ordinær pris: 399,- )

Montages er tilbake med en ny bokutgivelse, i serien Analysen – Norsk film, nå om filmåret 2016!

Analysen er en fast spalte hos det nettbaserte filmtidsskriftet Montages.no, der hver eneste nye norske kinofilm siden 2011 har blitt nærlest med et faglig blikk. Målet er å tilby filmskaperne en grundigere tilbakemelding på deres arbeid enn hva den generelle filmkritikken i Norge gjør i dag, og samtidig berike publikums opplevelse og forståelse av norsk film.

Mellom disse permene finner du samtlige analyser fra 2016, signert landets fremste filmvitere. Tekstene i denne boken bærer preg av ulike analytiske tilnærmingsmåter, farget av skribentenes interesseområder og personlige preferanser. Enkelte legger særlig vekt på det audiovisuelle; andre undersøker filmenes tematikk, fortellerstil eller tilknytning til spesifikke sjangre. Foruten å styrke samtalen om norsk film, springer Analysen ut av et ønske om å legge til rette for at norske filmvitere kan dele sin omfattende og varierte fagkunnskap med en stor leserskare.

Vi er glade og stolte over å kunne presentere analysene fra det nor­ske filmåret 2016 mellom to permer. Redaktørene vil benytte anlednin­gen til å rette en særlig stor takk til alle de generøse filmviterne som har viet sin tid og fagkunnskap til å realisere prosjektet. Vi ønsker også å takke Fritt Ord for støtte til denne utgivelsen, samt Norsk Filminstitutt og Kulturrådet for støtte til nettidsskriftet.

«Enhver filmelsker vil ha utbytte av denne boka.»
– Stavanger Aftenblad
FRI FRAKT
Vi tilbyr fri frakt på bestillinger tll Norge.