• Image of Analysen - Norsk film 2017

(Ordinær pris: 399,- )

Montages er tilbake med en ny bokutgivelse, i serien Analysen – Norsk film, nå om filmåret 2017!

Analysen er en fast spalte hos det nettbaserte filmtidsskriftet Montages.no, der hver eneste nye norske kinofilm siden 2011 har blitt nærlest med et faglig blikk. Målet er å tilby filmskaperne en grundigere tilbakemelding på deres arbeid enn hva den generelle filmkritikken i Norge gjør i dag, og samtidig berike publikums opplevelse og forståelse av norsk film.

Mellom disse permene finner du samtlige analyser fra 2017, signert landets fremste filmvitere. Tekstene i denne boken bærer preg av ulike analytiske tilnærmingsmåter, farget av skribentenes interesseområder og personlige preferanser. Enkelte legger særlig vekt på det audiovisuelle; andre undersøker filmenes tematikk, fortellerstil eller tilknytning til spesifikke sjangre.

2017 var et usedvanlig sterkt norsk filmår, der særlig Iram Haqs Hva vil folk si og Joachim Triers Thelma markerte seg – både her hjemme og internasjonalt. Norsk filminstitutt (NFI) sin satsing «Nye veier» sørget for et knippe løfterike lavbudsjettsproduksjoner preget av overskudd og lek, som Jorunn Myklebust Syversens Hoggeren, Ole Giævers Fra balkongen og Kristoffer Borglis DRIB.

Vi er glade og stolte over å kunne presentere analysene fra det nor­ske filmåret 2017 mellom to permer. Redaktørene vil benytte anlednin­gen til å rette en særlig stor takk til alle de generøse filmviterne som har viet sin tid og fagkunnskap til å realisere prosjektet. Vi ønsker også å takke Fritt Ord for støtte til denne utgivelsen, samt Norsk Filminstitutt og Kulturrådet for støtte til nettidsskriftet.

«Enhver filmelsker vil ha utbytte av denne boka.»
– Stavanger Aftenblad
FRI FRAKT
Vi tilbyr fri frakt på bestillinger til Norge.